Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum och tid: Tisdagen den 28/5 kl. 18:30

Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.

Tre motioner samt framställan från styrelsen.

Handlingar till stämman finns tillgängliga på Sockenkontoret och på hemsidan www.soldskog.se senast från och med 14/5.

Välkomna!

Styrelsen

Handlingar