Kallelse och handlingar föreningsstämma 2024

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Datum och ...

Arbetsgrupp strukturförändringar

Vid föreningsstämman 2023 uppdrogs till styrelsen att starta en arbetsgrupp vilken ska utreda möjliga ...

Kallelse och handlingar föreningsstämma 2023

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Inventeringsdag 18 juli 2022

Vi, Erik, Mäjt, Lars och undertecknad, började med att se över ett höstplanterat hygge längst in på östra ...

Kallelse föreningsstämma 2022

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Föreningsstämma 2022

Handlingar till årets föreningsstämma publiceras löpande och finns under särskild flik ovan. Datum för stämman ...