Mångbro

Mångbrofastigheten – Gesunda 159:1 – som förvärvades 1981, består av kvarnbyggnad, bostadshus och ekonomibyggnader. Fastighetskarta Gesunda 159:1 (Pdf).  Avsikten var att bevara en av endast två kvarvarande kvarnar i socknen. Den andra är skvaltkvarnen Viks- och Skräddarkvarn.

Kvarndammen brast lördagen 29 april 2006. Under flera år har styrelsen fört diskussioner med bl.a myndigheter och kraftverksintressenter.  Förutsättningarna för återuppbyggnad av dammen undersöktes men till slut beslutades om utrivning av dammen. En mindre vattenspegel byggdes under 2013. Så här såg det ut före 18 augusti 2014:

Länsstyrelsen har beslutat att bidra med 130 000 kr till det sista av dammutrivningen under förutsättning att arbetet är utfört senast 30/9 2014. Sollerö Fiskevårdsförening har beslutat att bidra ekonomiskt vid borttagande av laxtrappan. Fisken ska nu kunna vandra fritt i Mångåns nya sträckning.

Rivning av delar av den raserade betongbron vid Mångbro kvarn påbörjades 18 augusti och blev klart 27 augusti. [metaslider id=552]

 Se även reportage i Mora Tidning 27 augusti 2014

Rivningsprojektet i Mångbro närmar sig slutet. Yttranden från Mora kommun – Miljönämnden och från Brandkåren har kommit in. Projektet har nu också godkänts på Länsstyrelsen och därför kommer utlovat bidrag om 130000 kr att betalas ut.

Mora kommuns godkännande av utrivning av dammen 19 sept 2014 (pdf)

Räddningstjänstens yttrande över projektet 22 sept 2014 (pdf)

Beslut om utbetalning av bidrag från Länsstyrelsen 25 sept 2014 (pdf)

Mångbro underhållsplan

Besiktning av Mångbrofastigheterna 15 januari 2015. Invändig besiktning av bostadshuset är ännu inte utförd, men kommer att genomföras i nästa etapp av uppdraget.