Aktuellt

Kallelse och handlingar föreningsstämma 2024

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Datum och ...

Arbetsgrupp strukturförändringar

Vid föreningsstämman 2023 uppdrogs till styrelsen att starta en arbetsgrupp vilken ska utreda möjliga ...

Kallelse och handlingar föreningsstämma 2023

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Inventeringsdag 18 juli 2022

Vi, Erik, Mäjt, Lars och undertecknad, började med att se över ett höstplanterat hygge längst in på östra ...

Kallelse föreningsstämma 2022

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Föreningsstämma 2022

Handlingar till årets föreningsstämma publiceras löpande och finns under särskild flik ovan. Datum för stämman ...

Angående föreningsstämma 2020

Ordinarie Föreningsstämma som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är inställd på grund av ...

Båthusplats

Vid årsstämman den 23 maj 2018 beslutades följande: Båthusplats kan tilldelas delägare i Jordägarsamfällighet ...

Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till föreningsstämma. Torsdagen den 16 maj ...

Utdelning

Ett antal delägare har ännu inte skickat in svarstalong för utdelning, dessa bör omgående sändas till Erik Dahl ...

Information

Årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att förhandla med Bergvik Skog angående deras avsikt att avyttra andelarna ...

Intresseanmälan styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll kommer inte regelmässigt publiceras på hemsidan. Anmäl Ditt intresse av att ta del av ...