Föreningsstämma

Kallelse och handlingar föreningsstämma 2023

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Kallelse föreningsstämma 2022

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Föreningsstämma 2022

Handlingar till årets föreningsstämma publiceras löpande och finns under särskild flik ovan. Datum för stämman ...

Föreningsstämma 2022

Handlingar Protokoll Stämmoprotokoll 2022 Dagordning Förslag Dagordning 2022 Årsredovisning inklusive ...

Kallelse föreningsstämma 2021

Föreningsstämma för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening Datum och tid: 21 juli kl. 18.00 Plats: ...

Handlingar inför föreningsstämma

Handlingar finns nu tillgängliga på Sockenkontoret. De kommer också att publiceras här på hemsidan under fliken ...

Ordinarie föreningsstämma 2021 framflyttad

Ordinarie föreningsstämma som stadgeenligt brukar äga rum under maj månad är framflyttad på grund av Covid-19 ...

Kallelse föreningsstämma 2020

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Onsdag 17 ...

Angående föreningsstämma 2020

Ordinarie Föreningsstämma som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är inställd på grund av ...

Blänkare föreningsstämma

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 16/5 kl. 18.00 i Sockenhuset på Sollerön. Handlingar publiceras under ...

Stämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämman 2018 finns publicerat under fliken Årsstämma.