Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum och tid: Torsdagen den 25/5 kl. 18:30

Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.

En motion samt framställan från styrelsen.

Handlingar till stämman finns tillgängliga på Sockenkontoret och på hemsidan www.soldskog.se senast från och med 11/5.

Välkomna!

Styrelsen

Handlingar