Skogsdag

Inventeringsdag 18 juli 2022

Vi, Erik, Mäjt, Lars och undertecknad, började med att se över ett höstplanterat hygge längst in på östra ...

Skogsdag styrelsen 27 juli 2018

Diverse åsikter om båthus hade kommit till styrelsen. Vid syn på platserna kan sägas och det gäller samtliga ...

Skogsdagar

Skogsdag 2016-09-03 Granbarrbroskskivling var en av AHA- upplevelserna på skogsdagen med Börje Drakenberg som ...

Skogsdag 3 september

Under fliken "Skogsdagar" kan ni nu hitta ett referat från årets skogsdag där Börje Drakenberg medverkade.

Skogsdag 3/9

Delägare i Sollerö Gemensamhetsskog och övriga intresserade hälsas varmt välkomna till skogsdag lördagen den 3 ...

Skogsdag 29/8

  Dagen började vid Mångbro med samling och en kort presentation av var och en. Trots samåkning blev det ...

Inbjudan skogsdag

Delägare och anhöriga i Sollerö Gemensamhetsskog hälsas välkomna till skogsdag lördagen den 29 augusti kl. 09.00. ...