Protokoll

Stämmoprotokoll 2024

Arsmotesprotokoll-2024Ladda ner

Föreningsstämma 2022

Handlingar Protokoll Stämmoprotokoll 2022 Dagordning Förslag Dagordning 2022 Årsredovisning inklusive ...

Stämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämman 2018 finns publicerat under fliken Årsstämma.

Stämmoprotkoll samt förtydligande

Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt under fliken årsstämma! På förfrågan kommer också ett förtydligande ...

Intresseanmälan styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll kommer inte regelmässigt publiceras på hemsidan. Anmäl Ditt intresse av att ta del av ...