För kännedom kommer utdelning att ske under v. 46. Utdelningen avser år 2016 och det är således lagfarna delägare under detta år som tar del av denna.

LR Revision sköter utbetalningen och då ett löneprogram används kommer transaktionen även denna gång att märkas som ”lön”. En specifikation skickas ut till samtliga, som också är en kontrolluppgift vilken Skatteverket tar del av. Problematiken med att några fick utbetalningsavier, istället för insättning på konto, ska enligt LR vara löst då de i år använder sig av ett annat system.

Frågor avseende utdelningen besvaras via info@soldskog.se, frågor som rör själva utbetalningen hänvisas till LR Revision.