LR Revision ombesörjer utdelning av överskott som uppkommit under kalenderåret 2020. Delägare som ändrat bankkontonummer under året ombedes meddela rätt nummer till petra.lunnehed@lr-revision.se