LR Revision påbörjar utbetalning denna vecka. Enligt stämmobeslut är avstämningsdag för utdelning 31/12. Således tar lagfaren ägare av fastighet per 31 december 2018 del av överskott som uppkommit under kalenderåret 2018.