Utdelning från verksamhetsåret 2017 kommer att ske v. 48-49. Frågor kring utbetalningen besvaras av LR Revision.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken kontakt. Kan även nås på denna mail.