Ett antal delägare har ännu inte skickat in svarstalong för utdelning, dessa bör omgående sändas till Erik Dahl (se adress i inlägget nedan).

För kännedom så måste föreningen skicka in kontrolluppgift till Skatteverket, oavsett om utdelning betalats ut eller ej.