Utbetalning är nu gjord till de som skickat in svarstalong inom stipulerad tid, ytterligare någon bankdag kan tillkomma innan transaktionen är mottagen. Utbetalningsmeddelandet är ”lön”, det framgår således tyvärr inte tydligt att det är Sollerö Gemsamhetsskog som är avsändare och att det rör sig om utdelningen.