Brevet gällande utdelning har nu skickats ut. Svarstalong och enkät ska sändas åter till nedanstående adress:

Erik Dahl

Siljansvägen 17

792 90 Sollerön