Diverse åsikter om båthus hade kommit till styrelsen. Vid syn på platserna kan sägas och det gäller samtliga båthus inom samfälligheten :

Det åligger båthusägaren att städa runt båthuset. På området mellan båthus och sjön gäller allemansrätt med den hänsyn det innebär för alla parter!

På Lerön bör viss gallring ske och en del stora tallar mellan båthusen bör nog tas bort.

Byalag och fäbodlag har anläggningar på samfällighetens marker vid stränder undantagna vid omarronderingen. Skyltar som antyder att område är till för viss intressegrupp skall tas bort anser styrelsen! Informationstavla på Bodarnas slogbod vid Rävnäs är ett föredöme.

Mångbro Kvarns kvarnkammarskorsten och delar av hängrännan följde med vinterns snömassor när de rasade. Olle har beställt murare som lagar detta.

På Gemensamhetsskogen inspekterades både nysatta och några år gamla planteringar. Gott resultat kunde konstateras! Fröträdställningen där plantor söktes på skogsdagen för tre år sen ska tas bort för att den nya skogen ska ta fart.

Vi mötte en fullastad minibuss med thailändare på blåbärssök.  Tänkte informera om brandrisken när de visade ett plakat med varning på alla tänkbara språk! Tummen upp blev det! Detsamma med två polska medborgare.

Garbergsvägen ska genomgå upprustning som föranleder uttaxering. Gemensamhetsskogens andel uppgår till ca 50 000:-, något som ligger utanför budget.

Billerud/Korsnäs svarar för reparation av vägskador som uppkommit i samband med deras avverkning i höstas.

Till sist en uppmaning till alla som avverkat: Rensa vägkant och diken från hyggesavfall mm på era skiften!

Lite av det vi avhandlade under en heldag i hettan.

Vid pennan

Börje Svensson