Delägare i Sollerö Gemensamhetsskog och övriga intresserade hälsas varmt välkomna till skogsdag lördagen den 3 september kl. 08.00.

Samling på parkeringen vid skvaltkvarnen i Mångbro.

Som utlovat vid senaste skogsdagen kommer vi att besöka det område som naturvårdsavtalet omfattar vid Rossberget. Dendrolog Börje Drakenberg medverkar. Börje är välkänd bland skogsfolk i stora delar av världen, detta efter att i många år haft exkursioner i miljöanpassat skogsbruk. Spännande att se om vårt naturvårdsområde klarar Börjes granskning! Kom och ta del av en färgstark skogsbiologs kunskaper! 

Medelsvår skogsvandring. Medtag egen matsäck.

Med förhoppning om en trevlig dag!


Styrelsen