Ordinarie föreningsstämma som stadgeenligt brukar äga rum under maj månad är framflyttad på grund av Covid-19 pandemin. Kallelse med senare datum kommer när riskerna för smittspridning minskat. Handlingar för stämman kommer att publiceras på hemsidan när revisionen är klar. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Sockenkontoret någon gång under maj.