Fullmakt krävs om ombud skall föra din talan vid föreningsstämman, eller om någon delägare ej kan närvara.

Här finns mall för fullmakt.