Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum och tid: Torsdagen den 19/5 kl. 18:30

Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.

5 stycken motioner.

Handlingar till stämman finns tillgängliga på Sockenkontoret och på hemsidan www.soldskog.se senast från och med 9/5.

Välkomna!

Styrelsen