Föreningsstämma för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening

Datum och tid: 21 juli kl. 18.00

Plats: Sockenhuset Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.

Två motioner samt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på Sockenkontoret samt på hemsidan.

Tänk på möjligheten att närvara på stämman genom fullmakt. Anvisade sittplatser kommer att finnas. Tillsammans får vi ta ansvar för att följa rådande restriktioner och allmänna råd.

Styrelsen