Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till föreningsstämma.

Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 18.00

Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna. Proposition från styrelsen: Förslag till utdelning samt avstämningsdag.

Handlingar finns på Sockenkontoret och hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Styrelsen