Styrelseprotokoll kommer inte regelmässigt publiceras på hemsidan.

Anmäl Ditt intresse av att ta del av protokollen, via mail, till info@soldskog.se