Årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att förhandla med Bergvik Skog angående deras avsikt att avyttra andelarna i Sollerö Jordägare. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp, Erik, Mats och Börje. Nu föreligger ett förslag som båda parter accepterat.
Extra föreningsstämma för Sollerö Gemensamhetsskog och Sollerö Jordägare bör utlysas till samma dag för beslut!
Vi kan också meddela att BillerudKorsnäs hade det förmånligaste budet på skogsavverkningen och de kommer att börja avverka nu i oktober månad.

Styrelsen