De som ej har skickat in svarstalong har nu erhållit påminnelse brevledes. De som fått föregående inlägg på hemsidan på mail, dvs prenumeranterna, ska alltså inte beteckna detta som en personlig påminnelse!

Utbetalning kommer att ske den 15/11. Ytterligare en utbetalning görs då tidsfristen för påminnelserna gått ut.

Delägare som skickat in svar men ej fått utbetalning efter detta ombedes höra av sig till ordförande Erik Dahl eller via hemsidan (info@soldskog.se).