Handlingar finns nu tillgängliga på Sockenkontoret. De kommer också att publiceras här på hemsidan under fliken Årsstämma.

Datum för stämman är ännu ej fastställt.