Årsmöte

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma

Onsdagen den 23 maj kl. 19.00

Plats: Sockenhuset/ f.d. Sollerö Kommunalhus

Ärenden enligt stadgarna. 1 st. motion.

Propositioner från styrelsen: Förslag till utdelning samt förslag till revidering av reglemente för upplåtelse av båthusplats.

Handlingar finns på Sockenkontoret och Hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Styrelsen

 

Handlingar finns under fliken Årsstämma.