Handlingar till årets föreningsstämma publiceras löpande och finns under särskild flik ovan.

Datum för stämman är ännu ej fastställt, men ska stadgeenligt ske senast under maj månad. Save the date” kommer så snart som möjligt.