Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 16/5 kl. 18.00 i Sockenhuset på Sollerön. Handlingar publiceras under fliken årsstämma.