Vid årsstämman den 23 maj 2018 beslutades följande:

Båthusplats kan tilldelas delägare i Jordägarsamfällighet samt inom Sollerö socken permanent boende person.

Överlåtelse kan ske inom familjer exempelvis till barn och barnbarn.

Överlåtelse kan även ske till delägare i Jordägarsamfällighet.

Blankett överlåtelse