Ordinarie Föreningsstämma som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är inställd på grund av Coronapandemin. Kallelse med nytt senare datum kommer att ske när riskerna för smittspridning stabiliserats.

Styrelsen

Handlingar kommer att publiceras fortlöpande under fliken Årsstämma.