Mäjt Wik

Mall för fullmakt

Fullmakt krävs om ombud skall föra din talan vid föreningsstämman, eller om någon delägare ej kan närvara. Här ...

Information

Årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att förhandla med Bergvik Skog angående deras avsikt att avyttra andelarna ...

Skogsdag 29/8

  Dagen började vid Mångbro med samling och en kort presentation av var och en. Trots samåkning blev det ...

Inbjudan skogsdag

Delägare och anhöriga i Sollerö Gemensamhetsskog hälsas välkomna till skogsdag lördagen den 29 augusti kl. 09.00. ...

Stämmoprotkoll samt förtydligande

Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt under fliken årsstämma! På förfrågan kommer också ett förtydligande ...

Intresseanmälan

Glöm inte möjligheten att ta del av styrelseprotokoll och handlingar inför årsstämman via mail! Anmäl Ditt ...

Intresseanmälan styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll kommer inte regelmässigt publiceras på hemsidan. Anmäl Ditt intresse av att ta del av ...