Mäjt Wik

Ordinarie föreningsstämma 2021 framflyttad

Ordinarie föreningsstämma som stadgeenligt brukar äga rum under maj månad är framflyttad på grund av Covid-19 ...

Kallelse föreningsstämma 2020

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Onsdag 17 ...

Angående föreningsstämma 2020

Ordinarie Föreningsstämma som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är inställd på grund av ...

Utdelning

LR Revision påbörjar utbetalning denna vecka. Enligt stämmobeslut är avstämningsdag för utdelning 31/12. Således ...

Båthusplats

Vid årsstämman den 23 maj 2018 beslutades följande: Båthusplats kan tilldelas delägare i Jordägarsamfällighet ...

Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till föreningsstämma. Torsdagen den 16 maj ...

Blänkare föreningsstämma

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 16/5 kl. 18.00 i Sockenhuset på Sollerön. Handlingar publiceras under ...

Utdelning

Utdelning från verksamhetsåret 2017 kommer att ske v. 48-49. Frågor kring utbetalningen besvaras av LR ...

Skogsdag styrelsen 27 juli 2018

Diverse åsikter om båthus hade kommit till styrelsen. Vid syn på platserna kan sägas och det gäller samtliga ...

Stämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämman 2018 finns publicerat under fliken Årsstämma.

Föreningsstämma

Årsmöte Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma Onsdagen ...

Skogliga åtgärder och datum för föreningsstämma

Den skogliga verksamheten 2017 har varit lite mer omfattande än föregående år. Vi har avverkat 4842 m3fub vilket ...