Mäjt Wik

Skogsdag 3 september

Under fliken "Skogsdagar" kan ni nu hitta ett referat från årets skogsdag där Börje Drakenberg medverkade.

Ny info gällande utbetalning

Tråkigt nog kan vi konstatera att det inte blev som vi planerat med utbetalningarna, utifrån den information vi ...

Utbetalning/”lön”

Utbetalning är nu gjord till de som skickat in svarstalong inom stipulerad tid, ytterligare någon bankdag kan ...

Information utdelning

De som ej har skickat in svarstalong har nu erhållit påminnelse brevledes. De som fått föregående inlägg på ...

Utdelning

Ett antal delägare har ännu inte skickat in svarstalong för utdelning, dessa bör omgående sändas till Erik Dahl ...

Svarsadress utdelning

Brevet gällande utdelning har nu skickats ut. Svarstalong och enkät ska sändas åter till nedanstående ...

Utdelning

Vid föreningsstämman den 25/5 beslöts att utdelning ska ske under 2016. Processen har påbörjats och delägarna ...

Skogsdag 3/9

Delägare i Sollerö Gemensamhetsskog och övriga intresserade hälsas varmt välkomna till skogsdag lördagen den 3 ...

Mall för fullmakt

Fullmakt krävs om ombud skall föra din talan vid föreningsstämman, eller om någon delägare ej kan närvara. Här ...

Information

Årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att förhandla med Bergvik Skog angående deras avsikt att avyttra andelarna ...

Skogsdag 29/8

  Dagen började vid Mångbro med samling och en kort presentation av var och en. Trots samåkning blev det ...