Mäjt Wik

Utdelning under vecka 46

För kännedom kommer utdelning att ske under v. 46. Utdelningen avser år 2016 och det är således lagfarna delägare ...

Kallelse föreningsstämma

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma Tisdag 23 maj kl. ...

Skogsdagar

Skogsdag 2016-09-03 Granbarrbroskskivling var en av AHA- upplevelserna på skogsdagen med Börje Drakenberg som ...

Skogsdag 3 september

Under fliken "Skogsdagar" kan ni nu hitta ett referat från årets skogsdag där Börje Drakenberg medverkade.

Ny info gällande utbetalning

Tråkigt nog kan vi konstatera att det inte blev som vi planerat med utbetalningarna, utifrån den information vi ...

Utbetalning/”lön”

Utbetalning är nu gjord till de som skickat in svarstalong inom stipulerad tid, ytterligare någon bankdag kan ...

Information utdelning

De som ej har skickat in svarstalong har nu erhållit påminnelse brevledes. De som fått föregående inlägg på ...

Utdelning

Ett antal delägare har ännu inte skickat in svarstalong för utdelning, dessa bör omgående sändas till Erik Dahl ...

Svarsadress utdelning

Brevet gällande utdelning har nu skickats ut. Svarstalong och enkät ska sändas åter till nedanstående ...

Utdelning

Vid föreningsstämman den 25/5 beslöts att utdelning ska ske under 2016. Processen har påbörjats och delägarna ...

Skogsdag 3/9

Delägare i Sollerö Gemensamhetsskog och övriga intresserade hälsas varmt välkomna till skogsdag lördagen den 3 ...