Mäjt Wik

Inbjudan skogsdag

Delägare och anhöriga i Sollerö Gemensamhetsskog hälsas välkomna till skogsdag lördagen den 29 augusti kl. 09.00. ...

Stämmoprotkoll samt förtydligande

Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt under fliken årsstämma! På förfrågan kommer också ett förtydligande ...

Intresseanmälan

Glöm inte möjligheten att ta del av styrelseprotokoll och handlingar inför årsstämman via mail! Anmäl Ditt ...

Intresseanmälan styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll kommer inte regelmässigt publiceras på hemsidan. Anmäl Ditt intresse av att ta del av ...