Mäjt Wik

Utdelning

LR Revision påbörjar utbetalning denna vecka. Enligt stämmobeslut är avstämningsdag för utdelning 31/12. Således ...

Båthusplats

Vid årsstämman den 23 maj 2018 beslutades följande: Båthusplats kan tilldelas delägare i Jordägarsamfällighet ...

Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till föreningsstämma. Torsdagen den 16 maj ...

Blänkare föreningsstämma

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 16/5 kl. 18.00 i Sockenhuset på Sollerön. Handlingar publiceras under ...

Utdelning

Utdelning från verksamhetsåret 2017 kommer att ske v. 48-49. Frågor kring utbetalningen besvaras av LR ...

Skogsdag styrelsen 27 juli 2018

Diverse åsikter om båthus hade kommit till styrelsen. Vid syn på platserna kan sägas och det gäller samtliga ...

Stämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämman 2018 finns publicerat under fliken Årsstämma.

Föreningsstämma

Årsmöte Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma Onsdagen ...

Skogliga åtgärder och datum för föreningsstämma

Den skogliga verksamheten 2017 har varit lite mer omfattande än föregående år. Vi har avverkat 4842 m3fub vilket ...

Utdelning under vecka 46

För kännedom kommer utdelning att ske under v. 46. Utdelningen avser år 2016 och det är således lagfarna delägare ...

Kallelse föreningsstämma

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma Tisdag 23 maj kl. ...

Skogsdagar

Skogsdag 2016-09-03 Granbarrbroskskivling var en av AHA- upplevelserna på skogsdagen med Börje Drakenberg som ...