Föreningsstämma

Föreningsstämma

Årsmöte Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma Onsdagen ...

Skogliga åtgärder och datum för föreningsstämma

Den skogliga verksamheten 2017 har varit lite mer omfattande än föregående år. Vi har avverkat 4842 m3fub vilket ...

Kallelse föreningsstämma

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma Tisdag 23 maj kl. ...

Mall för fullmakt

Fullmakt krävs om ombud skall föra din talan vid föreningsstämman, eller om någon delägare ej kan närvara. Här ...

Stämmoprotkoll samt förtydligande

Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt under fliken årsstämma! På förfrågan kommer också ett förtydligande ...

Intresseanmälan

Glöm inte möjligheten att ta del av styrelseprotokoll och handlingar inför årsstämman via mail! Anmäl Ditt ...