Stämmoprotokoll

Protokoll från årets föreningsstämma finns nu publicerat under fliken Föreningsstämma 2022.