Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till föreningsstämma. Torsdagen den 16 maj ...

Utdelning

Ett antal delägare har ännu inte skickat in svarstalong för utdelning, dessa bör omgående sändas till Erik Dahl ...

Information

Årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att förhandla med Bergvik Skog angående deras avsikt att avyttra andelarna ...

Intresseanmälan styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll kommer inte regelmässigt publiceras på hemsidan. Anmäl Ditt intresse av att ta del av ...

Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev