Sollerö gemensamhetsskog

Svarsadress utdelning

Brevet gällande utdelning har nu skickats ut. Svarstalong och enkät ska sändas åter till nedanstående adress:

Erik Dahl

Siljansvägen 17

792 90 Sollerön

Utdelning

Vid föreningsstämman den 25/5 beslöts att utdelning ska ske under 2016. Processen har påbörjats och delägarna kommer få ta del av ett utskick per brev där svarstalong ska fyllas i och returneras omgående.

I samma utskick finns även en enkät, där samtliga delägare ges möjlighet att ta ställning till om omprövning av Lag (1973:1150) om förvaltning av samfällighet § 18,19 ska ske. Detta med anledning av att årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med andra berörda samfälligheter få till en omprövning av lagtolkningen.

Skogsdag 3/9

Delägare i Sollerö Gemensamhetsskog och övriga intresserade hälsas varmt välkomna till skogsdag lördagen den 3 september kl. 08.00.

Samling på parkeringen vid skvaltkvarnen i Mångbro.

Som utlovat vid senaste skogsdagen kommer vi att besöka det område som naturvårdsavtalet omfattar vid Rossberget. Dendrolog Börje Drakenberg medverkar. Börje är välkänd bland skogsfolk i stora delar av världen, detta efter att i många år haft exkursioner i miljöanpassat skogsbruk. Spännande att se om vårt naturvårdsområde klarar Börjes granskning! Kom och ta del av en färgstark skogsbiologs kunskaper! 

Medelsvår skogsvandring. Medtag egen matsäck.

Med förhoppning om en trevlig dag!


Styrelsen

Mall för fullmakt

Fullmakt krävs om ombud skall föra din talan vid föreningsstämman, eller om någon delägare ej kan närvara.

Här finns mall för fullmakt.

Information

Årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att förhandla med Bergvik Skog angående deras avsikt att avyttra andelarna i Sollerö Jordägare. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp, Erik, Mats och Börje. Nu föreligger ett förslag som båda parter accepterat.
Extra föreningsstämma för Sollerö Gemensamhetsskog och Sollerö Jordägare bör utlysas till samma dag för beslut!
Vi kan också meddela att BillerudKorsnäs hade det förmånligaste budet på skogsavverkningen och de kommer att börja avverka nu i oktober månad.

Styrelsen

Skogsdag 29/8

 

skogsdag1Dagen började vid Mångbro med samling och en kort presentation av var och en. Trots samåkning blev det en karavan med nio bilar som begav sig västerut. Första stoppet blev uppe vid vändplan på Rossbergets ostsida. Ute på hygget gav Erik en information om hyggesstorlek, avverkningstidpunkt, markberedning och plantering. Den lämnade naturvården, ganska många tallar och en del björk och gran, diskuterades. Ampe från skogsvårdsstyrelsen tyckte allt borde stå kvar, åtminstone det som sågs från den plats vi stod på.

Från hygget gick vi in en liten bit i det närliggande naturreservatet. Vid en… Läs mer

Inbjudan skogsdag

Delägare och anhöriga i Sollerö Gemensamhetsskog hälsas välkomna till skogsdag lördagen den 29 augusti kl. 09.00. Samling på parkeringen vid skvaltkvarnen i Mångbro.

Vi kommer att ta en rundtur över fastigheten och göra några fältbesök i olika bestånd.

Medverkar gör också Lars Ambrosiusson från Skogsstyrelsen.

Under dagen bjuder vi på förtäring, därför önskar vi att Ni anmäler Er senast 25/8 till Börje Svensson (0250-222 80, 070-355 28 90) eller Mats Wik (0250-22 462, 070-539 68 63 ). Det går också bra att anmäla sig via mail till info@soldskog.se

Varmt välkomna!

Styrelsen

Stämmoprotkoll samt förtydligande

Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt under fliken årsstämma!

På förfrågan kommer också ett förtydligande gällande skillnaden mellan prenumeration och intresseanmälan för att ta del av styrelseprotokoll. I tidigare inlägg står att läsa att styrelseprotokoll inte kommer att publiceras på hemsidan, således innebär detta att du behöver göra en intresseanmälan enligt nedan för att ta del av styrelseprotokoll.

Prenumeration: Du anger din mailadress under fliken prenumeration för att få en avisering när hemsidan uppdateras/nytt inlägg publiceras.

Intresseanmälan: Du mailar namn, fastighetsbeteckning samt den mailadress du önskar få styrelseprotokollen skickade till, till info@soldskog.se. Styrelseprotokollen mailas som en bifogad fil till dig.

Intresseanmälan

Glöm inte möjligheten att ta del av styrelseprotokoll och handlingar inför årsstämman via mail!

Anmäl Ditt intresse till info@soldskog.se