Kontakt

Styrelse
Erik Dahl (ordförande)      070-580 28 35          erik.dahlarna@gmail.com

Mäjt Wik                           076-869 64 14          wik_majt@hotmail.com

Jack Gottling                    070-324 53 44          jack.gottling@telia.com

Börje Svensson                 070-355 28 90         sarlarsgard@hotmail.com

Olle Leek                           073-559 50 02         leeken@live.se

Lars Bäckman                   070-304 13 56

Suppleanter: Meit Persson, Mats Wik, Per Lundqvist

 

Föreningens adress: Siljansvägen 17, 792 90 Sollerön
E-post: info@soldskog.se